OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

 

Mezoterapia skóry głowy – leczenie łysienia i poprawa kondycji włosów

 

 

Mezoterapia igłowa skóry głowy skutkuje zatrzymaniem wypadania włosów oraz pobudzeniem wzrostu nowych.

 

Mezoterapia włosów osoczem jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów na nadmiernie wypadające włosy. Polega na podaniu za pomocą kaniuli odpowiedniej substancji czynnej poprzez kilka wkłuć. Zabieg nie jest bolesny, ale w przypadku bardzo wrażliwych pacjentów, można znieczulić miejscowo obszar zabiegowy.

 

Jak często powinien być wykonywany zabieg?

W przypadku tego rozwiązania, dla uzyskania jak najlepszych

efektów, trzeba przeprowadzić serię zabiegów.

 

 

 

Czym jest osocze bogatopłytkowe?

Osocze bogatopłytkowe stanowi około 55% objętości krwi ludzkiej. Swoje właściwości regeneracyjne zawdzięcza obecności płytek krwi wytwarzających czynniki wzrostu. Osocze bogatopłytkowe stosowane jest na skórę twarzy, szyi, dekoltu, rąk, a także na owłosioną skórę głowy.

Osocze pozyskujemy pobierając krew pacjenta, a następnie odwirowując ją. Tak uzyskane osocze wstrzykujemy w miejsca wymagające odnowy.

Skuteczność zabiegu z użyciem osocza bogatopłytkowego jest poparta wieloma badaniami.

Użycie własnej krwi do regeneracji skóry sprawia, że jest to bardzo bezpieczna procedura. Przy wykonywaniu zabiegów z użyciem osocza bardzo ważne jest zachowanie zasad higieny i aseptyki.

 

Osocze bogatopłytkowe działa poprzez aktywację fibroblastów i pobudzenie wydzielania kolagenu, ma działanie przeciwzapalne i ułatwia tworzenie się nowych naczyń odżywiających skórę.

 

 

 

 

Zabiegi

Strona główna

Szkolenia

www.machnica.pl

Lekarz Jowita Machnica - Medycyna Estetyczna

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Jowita Machnica. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@machnica.pl , telefonicznie (+48 660495290) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe są podane przez Pana/Panią osobiście na wizycie, przez system e-rejestracji lub telefonicznie. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów udzielenia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą być wykorzystane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa- dane medyczne 20 lat, dane na potrzeby księgowości 5 lat, dane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Pana/Pani dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Art.26 ustawy z dn.6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. usług IT, firmie prowadzącej rejestrację online i jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową dane mogą być przekazane agencjom IT i marketingu na zlecenie i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora na podstawie umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych. W przypadkach w Art.18 RODO do ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania tych danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest to również niezbędne do wystawiania rachunku publicznej faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Cennik

Kontakt

Kontakt

660 495 290

kontakt@machnica.pl

ul. Ludowa 11

64-920 Piła

Obserwuj nas